OnLog logo

Axapta 2009

Vi levererar integration med Axapta 2009 tillsammans med en partner. Med 10 års erfarenhet av Ax-integrationer erbjuder vi därför en nära integrering med ERP-systemet.