OnLog logo

Onlog Smart Client

Appen laddas ner från internet. Vid inloggning kan du göra olika inställningar, såsom språkval, samt hämta nya versioner av programmet.

Onlog login

  • Varemottak
  • Palleflytt
  • Innlagring
  • Telling
  • Plukk
  • Søk etter vare
  • Vareflytt

Appen laddas ner från internet. Vid inloggning kan du göra olika inställningar, såsom språkval, samt hämta nya versioner av programmet.

Menyene er dynamisk, noe som vil si at det enkelt kan sette opp egne menypunkter, utover det faste oppsettet.

SmartClient er tett knyttet til WebClient som gjør at man hele tiden kan følge med på WebClient hva som skjer med en ordre, når en vare er saldojustert el.l. fra SmartClient.

Det er opparbeidet en unik måte å jobbe med ordre på som gjør at man effektivt kan plukke flere ordre på en gang (flerkundeplukk). Disse plukkmetodene settes opp på web og ved frislipp av ordre, havner ordrene under en av de oppsatte plukkmetodne. Dette styres på gitte parametere etter behov.

Fra SmartClient velger man så hvilken plukkmetode man skal jobbe på og får da tilgang til å plukke flere ordre på samme plukkrunde.

Plukk-avslutningene er fleksible og man kan endre flyt utifra hva man vil gjøre med en ordre når et plukk avsluttes. Typisk vil man sende ordren videre til TA system og derifra skrive ut transport etiketter. Samtidig kjøres det ut en følgeseddel pr. ordre som skal være med i pakken til kunden. Alt dette skjer automatisk. Onlog WMS får tilbake informasjon, fra TA, med sporing og evt pris.

Ved varemottak knyttes varen som scannes til et eksisterende, aktivt, varemottak. Er dette en vare som skal batch-/datohåndteres er det full støtte for dette. Det må da registreres ved varemottak og vil ved plukk måtte bekrefte at det er plukket fra riktig batch.

Telling

Man trenger ikke lenger sette av en uke for å telle lageret og stoppe all vanlig plukk! Med vår fritellingsfunksjon kan man enkelt plukke innimellom og alt av vanlige arbeidsoppgaver går som normalt.

SmartClient har også en del standard funksjoner, som ligger skjult under hamburgermenyen. Disse funksjonene kan når som helt brukes UTEN å forstyrre den oppgaven man er i. Trenger man f.eks å gjøre et sjapt varesøk, samtidig som man er midt i et plukk, kan man enket gjøre dette uten å avbryte plukket.