OnLog logo

Onlog Web Client

OnLog-administrationsverktyg används för att visa kundorder, lagerhållning, varuregister, inköpsordrar, olika inställningar, loggar och rapporter.

Från WebClient frigörs order för plockning, och man kan styra vem som ska få vilka order, om de ska plockas med PDA eller voice, samplukkas eller skickas till en automat.

WEB Frislipp

Onlog Web Frislipp

Programmet körs enklast från molnet, men kan självklart också installeras direkt på on-premise-servrar. WebClient är kompatibelt med alla typer av webbläsare.

Menyerna är dynamiska, vilket innebär att det är snabbt och enkelt att konfigurera specifika menyer enligt behov.

Web Main Menu

Web Main Menu

Bild av Onlog Web Client visas på skrivbordet

Det finns full språkhantering och man kan enkelt ändra språk via en rullgardinsmeny i huvudmenyn.

Onlog WMS har fullt stöd för 3PL-lager och som administratör, användare och ägare av lagret har man tillgång att skapa nya användare, både för de som arbetar på lagret och för 3PL-kunden.

För 3PL-kunder finns en egen "roll" som knyts till dessa kunder/användare. Denna roll ser endast sina "egna" data med sina definierade rapporter. De har tillgång att beställa varor direkt från leverantören och in på lagret. Detta är en egen beställningsmodul som konfigureras om det är något man behöver.


Ta gärna kontakt med oss för mer information

E-post: peter.holm@itseasy.se Telefon: