OnLog logo

Kardex lagerautomation

Vi levererar en fullt integrerad integration med Kardex lagerautomater.

Hissautomaterna hanteras som en egen zon i vårt WMS-system, och inlagring/plock kan utföras av dedikerad personal eller som en del av den manuella plockningen.

All information om platser och produkter finns på detaljnivå i vårt WMS-system, så att man när som helst kan avstämma det fysiska lagret direkt via en terminal eller på webben.

Ta gärna kontakt med oss för mer information

E-post: peter.holm@itseasy.se Telefon: