OnLog logo

Transportsystem

Vi integrerar med de flesta transportsystemen. Se nedan för mer information om systemen vi har färdig integrerade lösningar med.

Nshift

Consignor är ett av de transportsystem där vi har mest erfarenhet och har integrerat det oftast. Vår långa erfarenhet med denna integration är till stor nytta för våra kunder, då vi kan bidra med både konfiguration i Consignor och teknisk support.

Les mer

Ta gärna kontakt med oss för mer information

E-post: peter.holm@itseasy.se Telefon: